O nás


Spoločnosť AQUING s.r.o. sa zaoberá projektovaním vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetickými prácami a vykonávaním inžinierskej činnosti na zabezpečenie územného a stavebného povolenia - ná základe udelenia živnosti a zápisu do obchodného registra od roku 1995.

Disponujeme odborne spôsobilými autorizovanými inžiniermi vo výstavbe na projektovanie vodohospodárskych, hydrotechnických, pozemných stavieb, autorizovanými geodetmi a taktiež odborníkmi na vykonávanie stavebného dozoru pre vodohospodárske stavby.

Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti AQUING s.r.o. sú odborníkmi s dlhoročnou praxou v daných odboroch, čo zabezpečuje, že vypracované riešenia sú optimlizované technicky a ekonomicky.

NIEKTORÉ PROJEKTY

Kontakt


AQUING s.r.o.
Herlianska 51
040 14
Košice
Tel: 055 - 6715403
Fax: 055 - 6715403
Mobil: 0905 615 914
e-mail: margicin@aquing.sk
WEB: www.aquing.sk

IČO: 31708951
DIČ: 2020481892
IČ DPH: SK2020481892